Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów.

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński obecnie zapowiada zmiany w ustroju sądownictwa tzw. spłaszczenie  powiązane z likwidacją wszystkich sądów powszechnych, z przenosinami  sędziów do nowo tworzonych sądów  i "okrojeniem" Sądu Najwyższego z liczby sędziów oraz zadań.

Ten temat rozważany był w ramach Debaty Helsińskiej. Debaty Helsińskie są cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, podczas których eksperci z różnych dziedzin oraz praktycy omawiają wybrane problemy dotyczące ochrony praw człowieka w Polsce, a także poza jej granicami. W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się debata "Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów. (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP."

Jak pisze prof. dr hab. Stanisław Biernat "Od kilku lat politycy partii rządzącej zapowiadają poważne zmiany w ustroju są-downictwa powszechnego i położeniu prawnym sędziów. Twierdzą, że odpowiednie projekty ustaw są już sporządzone w Ministerstwie Sprawiedliwości i czekają tylko na decyzję polityczną o rozpoczęciu procesu legislacyjnego. Projekty te nie zostały jak dotąd ujawnione opinii publicznej i nie wiadomo, czy i w jakiej postaci rzeczywiście istnieją. Nie wiadomo też, czy wspomniana „decyzja polityczna” zostanie podjęta, a jeśli tak, to kiedy. Ze względu jednak na wagę zagadnień, jakie miałyby być przedmiotem zapowiedzianych ustaw, wydaje się celowe przeprowadzenie już teraz, z wyprzedzeniem, pogłębionej dyskusji na temat konstytucyjnych i innych uwarunkowań oraz następstw zapowiadanych zmian w ustroju sądownictwa powszechnego, a zwłaszcza prawdopodobnych zmian w statusie sędziów. Innym aspektem omawianych zagadnień jest ocena przypuszczalnych zmian ustawowych w świetle prawa Unii Europejskiej.

Z opracowaniem debaty można zapoznać się w linku.

Komunikaty

Media