Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie Medel dotyczące decyzji TK z 7.10.2021r

OŚWIADCZENIE MEDEL DOTYCZĄCE DECYZJI TK Z 7.10.2021r

Z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r odwrót od praworządności wszedł w Polsce w nowy rozdział. MEDEL od wielu już lat zwraca uwagę na poważną sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W oświadczeniu z 13 lipca 2017 r MEDEL alarmował, że „większość rządząca w praktyce wyeliminowała Trybunał Konstytucyjny z polskiego porządku prawnego. Obsadzając trybunał rządowymi lojalistami, w istocie zlikwidował jego niezależność”, podkreślając że „ to uderzające, że kraj, który tak wiele zaznał od faszyzmu i komunizmu pozbawia się kluczowej dla zapobiegania autorytaryzmowi instytucji.”

Od tego czasu Trybunał pod kierownictwem lojalnej wobec rządu Julii Przyłębskiej wielokrotnie skompromitował się, zatwierdzając ustawy ewidentnie godzące w standardy europejskie.  Decyzja z 7 października 2021 r, w której Trybunał odrzucił zasadę pierwszeństwa prawa europejskiego (bez względu na to, że jedynie TSUE ma kompetencję wykładni prawa europejskiego)  jest najbardziej jaskrawym przykładem legalizowania bezprawia, łamania prawa europejskiego, prowadzącego do pozbawienia obywateli europejskich podstawowych praw człowieka.

Wyrok zasadza się na fałszywym założeniu sprzeczności między polską Konstytucją a prawem europejskim, odmawiając obywatelom Polski prawa do sądu przed niezawisłym sędzią i niezależnym sądem, pogłębiając chaos prawny.

Bez względu na to, że wyrok z 7 października 2021 r łatwo zakwestionować z uwagi na niewłaściwy skład (na co wskazuje wyrok ETPCz w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polska, sprawa nr 4907/18), jego konsekwencje mogą być bardzo poważne nie tylko dla Polski, ale całej Unii Europejskiej.  W tej sytuacji organy europejskie winny pilnie zająć jednoznaczne stanowisko.

MEDEL deklaruje wsparcie dla Komisji Europejskiej i apeluje do niej o wykorzystanie wszelkich narzędzi przysługujących jej na mocy Traktatów, w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności.

MEDEL apeluje do wszystkich sędziów, prokuratorów, obywateli Unii Europejskiej, by wsparli polskich sędziów i prokuratorów w walce o praworządność, niezależność sądownictwa i przyszłość Unii Europejskiej.

11 października 2021

Komunikaty

Media