Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przystąpiło do apelu organizacji społecznych w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej

POLSKA W UNII - SPOTYKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ O 18.00 NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE https://www.facebook.com/events/250389987046209?ref=newsfeed

Od 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, do której przystąpiła dobrowolnie realizując suwerenną wolę narodu wyrażoną w referendum akcesyjnym.

Obecność w Unii Europejskiej to największe osiągnięcie Polski od czasu odzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. To był nasz wybór cywilizacyjny – dowód przynależności do Europy i podzielania jej wartości.

Dzisiaj, gdy upolityczniony Trybunał Konstytucyjny przyjął rozstrzygnięcie podważające zasady uczestnictwa Polski w Unii, ten wybór jest zagrożony. Orzeczenie TK kwestionując porządek prawny i zobowiązania Polski wynikające z uczestnictwa w Unii Europejskie, podważa sens tego uczestnictwa, tym samym kwestionując suwerenną decyzję narodu.

Nie godzimy się na pozbawione społecznej legitymacji decyzje grożące polskiemu uczestnictwu w Unii Europejskiej, a tym samym grożące przyszłości i bezpieczeństwu Polski oraz polskiego społeczeństwa. Nie zgadzamy się na wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej.

Dlatego w niedzielę 10 października przyjdziemy o 18.00 na Plac Zamkowy w Warszawie. Mamy różne poglądy w wielu sprawach i głosujemy na różne partie polityczne. Uważamy jednak, że dziś wszyscy musimy wspólnie upomnieć się o europejską Polskę.

Zbierzemy się na Placu Zamkowym, by dać wyraz przywiązania do Konstytucji, wartości europejskich oraz trwałości polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Zbierzmy się, by wspólnie zamanifestować dla Polski, za Europą, za przyszłością! Zapraszamy wszystkich do dołączenia do nas.

Sieć Organizacji Społecznych dla Polski w Europie

Akcja Demokracja
Edukacja w Działaniu
Forum Darczyńców w Polsce
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Fundacja Kultura Liberalna
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Wolni Obywatele RP
Instytut In.Europa
Instytut Zielonej Gospodarki
Komitet Obrony Demokracji
Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im.Stanisława Brzozowskiego)
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Moc Inicjatyw
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Komunikaty

Media