Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zgłoszone do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 roku

Nasze Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zostało zgłoszone przez norweską posłankę Partii Pracy Jette F. Christensen do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 roku. Jesteśmy zgłoszeni obok Węgierskiego Komitetu Helsińskiego oraz liderki białoruskiej demokratycznej opozycji Swiatłany Cichanouskiej! W liście skierowanym do naszego stowarzyszenia przez Jette F. Christensen czytamy:
„To nominacja za walkę o demokratyczną Europę opierającą się na zasadach. Kiedy prawa człowieka, praworządność i wolność wypowiedzi są zagrożone, zagrożony jest wspólny dla nas pokój."
Niezależnie od wyników konkursu, czy przejdziemy do następnego jego etapu, już czujemy się wyróżnieni, że dostrzegana i doceniana jest nasza działalność na rzecz obrony praworządności, wartości bez której przestrzegania nie może istnieć żadna demokratyczna wspólnota.
Dziękujemy zarządowi naszego stowarzyszenia, którego pracami kieruje prof.Krystian Markiewicz i wszystkim członkom Iustitii zaangażowanym w obronę praworządności.

Robimy to dla wszystkich!
IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich

🔵Laureat nagrody zostanie ogłoszony przez Norweski Komitet Noblowski na początku października, same nominacje przyjmowane były do 31 stycznia.
🔵Prawo zgłaszania kandydatur mają m.in. członkowie parlamentów narodowych oraz rządów, a także nobliści z lat ubiegłych.
Nobel Prize
🔵O zasadach przyznania nagrody czytamy tu
https://www.nobelprize.org/nomination/peace/
🔵Obraz Wikipedia

Komunikaty

Media