Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędzia ma prawo pisać do OBWE (wywiad Prof. Marka Safjana dla Wyborcza.pl)

Prof. Marek Safjan, Sędzia TSUE, były prezes Trybunału Konstytucyjnego:

- "Sędzia pozostaje obywatelem. I każdy sędzia - zgodnie zresztą ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyrażonym bardzo jasno w sprawie Baka przeciwko Węgrom - ma prawo zabierania głosu publicznie w sytuacjach, w których dotyczy to ochrony praw podstawowych, systemów ustrojowych sądów czy zagadnień kluczowych dla rządów prawa. "

- "(...)pamiętajmy, że cała współpraca sądowa w Unii Europejskiej, czyli na przykład coś takiego jak europejski nakaz aresztowania, zależy od tego, czy nasze sądy będą uznawane za sądy niezależne. Sędzia poddawany systematycznej presji politycznej, np. przez takie właśnie działania nękające, jak wzywanie przez rzecznika dyscyplinarnego, występowanie z konkretnymi zarzutami wobec sędziów - to wszystko z całą pewnością są działania zastraszające, które muszą odbierać wiarygodność polskim sędziom i sądom."

-"(...) pamiętajmy, że jeżeli nie będzie działał mechanizm europejskiego nakazu aresztowania, to z natury rzeczy musi się skończyć przestrzeń Schengen, bo ona się opiera właśnie na zasadzie wzajemnego zaufania."

całość tutaj: https://wyborcza.pl/7,82983,26246699,prof-safjan-sedzia-ma-prawo-pisac-do-obwe-ma-moralny.html

Komunikaty

Media