Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Piotrków Trybunalski. Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Tomasza Marczyńskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Sędzia Anna Gąsior-Majchrowska Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wykonała polecenie rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który 03.08.2020 na piśmie zwrócił się do lokalnych rzeczników dyscyplinarnych o ściganie ponad 1200 sędziów podpisanych pod listem otwartym do OBWE w kwietniu 2020 w sprawie organizacji wyborów w terminie majowym.


Postawiła zarzuty sędziemu Tomaszowi Marczyńskiemu z Sądu Rejonowego w Bełchatowie, członkowi naszego Zarządu.
Zarzuca sędziemu m.in;podpisanie listu otwartego to „podjęcie aktywności w sferze publicznej poprzez zajęcie czynnej postawy w bieżącym sporze politycznym formułując własny pogląd i opowiadając się przeciw konkretnym rozwiązaniom proponowanym przez jedną z partii politycznych w związku z procesem legislacyjnym” i epidemią. Tym samym sędzia prowadził działalność uchybiającą godności urzędu i podważył status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy SN.

Pozostali rzecznicy dyscyplinarni nie podejmują czynności wobec 1200 sędziów.

Kim jest sędzia Anna Gąsior - Majchrowska?
Zastępczyni rzecznika dyscyplinarnego Anna Gąsior-Majchrowska była asystentką obecnego „przyfaksowanego” Prezesa Sądu Okręgowego Stanisława Tomasika, a od 2010 r. sędzią Sądu Rejonowego.  Stanisław Tomasik został prezesem sądu w wyniku czystek urządzonych przez ministra Zbigniewa Ziobrę, zajął fotel Prezesa Sądu na fax z ministerstwa, na miejsce przerwanej kadencji prawidłowo wybranego prezesa.

Wtedy kariera Anny Gąsior-Majchrowskiej gwałtownie przyspieszyła.
W lipcu 2019 roku prezydent Duda powołał ją na sędziego sądu okręgowego. Awans ten dostała od upolitycznionej neoKRS. W konkursie na to stanowisko startowało w sumie ośmiu sędziów (z doświadczeniem), wszyscy kandydaci mieli lepszą opinię wizytatora, niż Anna Gąsior-Majchrowska. Jej kandydatura nie była też głosowana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SA w Łodzi, decyzja o awansie należała wyłącznie w upolitycznionej neoKRS.

Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego została krótko po powołaniu do sądu okręgowego. O to drugie stanowisko starało się w sumie pięciu sędziów. I choć jej konkurenci dostali więcej głosów, znowu nominacja trafiła do sędzi Gąsior-Majchrowskiej, ktora dostała najmniej głosów. Anna Gąsior-Majchrowska jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego wykazała się gorliwością i aktywnością już w maju 2020, gdy zwróciła się do kilkunastu sędziów sądu w Piotrkowie Trybunalskim z żądaniem wyjaśnień w sprawie listu do OBWE.
Więcej tu:
https://oko.press/scigaja-sedziow-za-podpisanie-listu-do-obwe-w-sprawie-wyborow-prezydenckich/

Osławiony już zastępca rzecznika dyscyplinarnego, ministerialny nominat Zbigniewa Ziobry, Przemysław Radzik 03.08.2020 zwrócił się na piśmie do rzeczników lokalnych o podjęcie czynności przeciwko ponad 1200 sędziom: 
https://oko.press/represje-sedziow-za-list-do-obwe-zarzuty-dyscyplinarne-groza-blisko-1200-sedziom/

Przypominamy list sędziów do OBWE:
https://forumfws.eu/glos-w-sprawie/sedziowie-obwe

118652291 3313828271996874 2701568044403830077 n

118465683 3313828318663536 2064511398742371112 n

Komunikaty

Media