Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2020 r. - poparcie stanowiska Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia w Poznaniu w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Oddziału zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o takiej treści nie jest aktem podważania ważności wyborów na Prezydenta RP lecz stanowi wyraz dbania o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 3 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP orzekając w składzie złożonym z sędziów, których zgodnie z uchwałą trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. uznać należy za powołanych w wadliwym procesie nominacyjnym. Tym samym każde orzeczenie wydane przez tak ukształtowaną Izbę może być kwestionowane. SSP Iustitia wielokrotnie w przeszłości wskazywało na takie zagrożenie podobnie jak w uchwale z 3 sierpnia 2020 r.   

Komunikaty

Media