Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie ataków wymierzonych w społeczność LGBT

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”: 


- przywołując słowa preambuły do Konstytucji RP zawierającej wezwanie, aby za niewzruszoną podstawę RP uczynić dbałość o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi;

- nie godząc się na brak poszanowania, czy wręcz pogardę dla uniwersalnych wartości i podstawowych praw, które zostały zdefiniowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stanowiącej wyraz cywilizacyjnego postępu, triumfu humanistycznej myśli oraz troski o bezpieczeństwo i pokój;

- mając na uwadze, że łamanie podstawowych praw człowieka stanowi gorzkie doświadczenie pokoleń Polaków;

- nawiązując do najlepszych tradycji naszego Narodu, jakimi są tolerancja i solidarność;

wyraża stanowczy sprzeciw wobec języka pogardy i ataków wymierzonych w społeczność LGBT, w szczególności w dyskursie publicznym.


Każda osoba mieszkająca w naszym kraju ma prawo do spokojnego i bezpiecznego życia, a ochrona tego prawa jest podstawową powinnością wszystkich instytucji i osób pełniących funkcje publiczne.

Jednocześnie apelujemy, aby nikt nie pozostawał niewzruszony wobec słów i działań zmierzających do stygmatyzowania, i wykluczenia jakichkolwiek mniejszości.

Pamiętajmy o świadectwie i przesłaniu Mariana Turskiego: „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny!”

Komunikaty

Media