Struktura poparcia dla kandydatów do KRS

Struktura poparcia dla kandydatów do KRS*

 1. Dariusz Drajewicz

Liczba podpisów – 25, w tym 92 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób - 56 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 11 osób – 44 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 10 osób – 40 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 16 %.

 1. Jarosław Dudzicz

Liczba podpisów – 39, w tym 79 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób - 36%.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 9 osób – 23%.

c. prezesi lub wiceprezesi – 18 osób – 46 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 10 %.

 1. Dagmara Pawełczyk-Woicka

Liczba podpisów – 28, w tym 96 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób - 50 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 11 osób –39%.

c. prezesi lub wiceprezesi – 8 osób – 29 %.

d. hejterzy – 1 osoba – 4 %.

 1. Rafał Puchalski

Liczba podpisów – 25, w tym 80 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 6 osób - 24 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 14 osób – 56 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 11 osób – 44 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 8 %.

 1. Grzegorz Furmankiewicz

Liczba podpisów – 27, w tym 70 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 12 osób - 44 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 22 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 4 osoby – 15 %.

d. hejterzy – 3 osoby – 11 %.

 1. Marek Jaskulski

Liczba podpisów – 28, w tym 54 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 12 osób – 43 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 7 osób – 25 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Joanna Kołodziej – Michałowicz

Liczba podpisów – 30, w tym 80 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a.delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 13 osób – 43 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 20 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 9 osób – 30 %.

d. hejterzy – 6 osób – 20 %.

 1. Jędrzej Kondek  

Liczba podpisów – 29, w tym 76% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 19 osób – 66 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 9 osób – 31 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 2 osoby – 7 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 14 %.

 1. Maciej Mitera

Liczba podpisów – 25, w tym 96% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 21 osób – 84 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 20 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 4 osoby – 16 %.

d. hejterzy – 5 osób – 20 %.

 1. Maciej Nawacki

Liczba podpisów – 22, w tym 64% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 12 osób – 55 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 36 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 2 osoby – 9 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 9 %.

 1. Paweł Styrna

Liczba podpisów – 26, w tym 77% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 9 osób – 35 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 31 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 11 osób  – 42 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 8 %.

 1. Leszek Mazur

Liczba podpisów – 40, w tym 50% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 1 osoba – 2 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 12 osób– 30%.

c. prezesi lub wiceprezesi – 15 osób – 37 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 5 %.

 1. Zbigniew Łupina

Liczba podpisów – 57, w tym 32% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 1 osoba – 2%.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 11 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 12 osób – 21 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Ewa Łąpińska

Liczba podpisów – 29, w tym 24% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 17 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 5 osób – 17 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Teresa Kurcyusz-Furmanik

Liczba podpisów sędziów – 32, w tym 44% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 3 osoby - 9 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 7 osób – 22 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 12 osób – 38 %.

d. hejterzy – 1 osoba – 3 %.

Beneficjenci Dobrej zmiany to osoby na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniące funkcje prezesów, wiceprezesów, zarekomendowane do awansu do sądów wyższego rzędu przez neoKRS, będące na delegacji w sądzie wyższego rzędu lub KRS, komisarze wyborczy, zasiadające w komisjach egzaminacyjnych, a także osoby, które po podpisaniu listy poparcia uzyskały korzystne przeniesienie do innego sądu, wydziału.

*zestawienie po korekcie