Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ Maciej Nawacki nie zebrał wymaganej liczby 25 podpisów sędziów!

Po prawie 2 latach od uchwały Sejmu, Kancelaria Sejmu ujawniła listy sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Z opublikowanych list wynika, że nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ Maciej Nawacki nie zebrał wymaganej liczby 25 podpisów sędziów. Na jego liście widnieje 28 podpisów, w tym jego własny, a przed formalnym przekazaniem listy Marszałkowi Sejmu 5 sędziów z listy złożyło oświadczenia o wycofaniu poparcia.

Reasumując, Maciej Nawacki uzyskał poparcie 22 sędziów, zamiast wymaganej liczby 25 sędziów. W tej sytuacji Maciej Nawacki nie mógł być skutecznie zgłoszony jako kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa, a tym samym wybór wszyskich 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, objętych jedną uchwałą Sejmu, jest wadliwy.

Należy stwierdzić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie ukonstytuowała się.

Z powyższego wynika, że opór ma sens i zawsze warto stanowczo i konsekwentnie zabiegać o przestrzeganie prawa. 

Właśnie dzięki temu uporowi obywateli władza polityczna ustąpiła i prawo zwyciężyło z bezprawiem.

Przypominamy, że w związku z czynnościami procesowymi, któych celem było zapoznanie się z ww. listami sędziów popieracjecych zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn został przez Macieja Nawackiego odsunięty od orzekania i prawdopodobnie będzie mu wypłacane tylko 60 % należnego wynagrodzenia.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/krs?fbclid=IwAR2ylqqfnk3xBWYoWHd9vyV7Ui9HX2Jy7lJJvfTZiVUHrOCI7YbxNtYS7AY

http://www.sejm.gov.pl/KRS/M.Nawacki.pdf

https://koduj24.pl/czworo-sedziow-wycofalo-poracie-czy-sedzia-nawacki-zostal-skutecznie-zgloszony-do-krs/

https://www.iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3697-oswiadczenie-katarzyny-jerka-w-zwiazku-z-wycofaniem-poparcia-dla-kandydata-do-neokrs-macieja-nawackiego

https://www.iustitia.pl/79-informacje/3665-czy-mozliwe-jest-skuteczne-wycofanie-poparcia-udzielonego-sedziemu-kandydatowi-do-krajowej-rady-sadownictwa-dr-hab-prof-nadzw-ul-anna-rakowska-trela

Komunikaty

Media