Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komunikat Stowarzyszeń Sędziowskich w sprawie uczestnictwa w obradach tzw. „okrągłego stołu dla sądownictwa”

Warszawa, dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Komunikat w sprawie rozmów tzw. „okrągłego stołu dla sądownictwa”

w dniu 7 stycznia 2020 roku

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z mającym się odbyć w dniu 7 stycznia 2020 roku spotkaniem organizowanym jako tzw. „okrągły stół dla sądownictwa” oświadcza, że nasz udział w spotkaniu wynika ze zobowiązania wobec obywateli, którzy masowo protestują przeciwko niszczeniu niezależności sądownictwa.

Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że nie jesteśmy stroną sporu z władzą wykonawczą.

To sądy i my jako sędziowie zostaliśmy zaatakowani, jesteśmy szkalowani i obrażani, próbuje się nam zamknąć usta, gdy stajemy w obronie prawa krajowego i europejskiego, a „spór” jaki chcą wykreować politycy dotyczy tego czy należy przestrzegać zapisów Konstytucji RP i wiążących traktatów europejskich.

Oświadczamy, że wypełnianie postanowień Konstytucji RP i Traktatów nie może być przedmiotem negocjacji i dlatego oczekujemy, że niezwłocznym  efektem rozmów będą decyzje o przywróceniu ładu konstytucyjnego w zakresie sądownictwa w Polsce i poszanowanie międzynarodowych zobowiązań.

Dopiero w takich warunkach będzie się mogła odbywać debata na temat kształtu sprawnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Komunikaty

Media