Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” z 23 grudnia 2019 r.

Zarząd SSP „Iustitia” wyraża najwyższe oburzenie słowami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, które wypowiedział 22 grudnia 2019 r. w wywiadzie dla TVP Info pod adresem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zakwestionował dorobek zawodowy i naukowy prof. Małgorzaty Gersdorf, kierującej najważniejszym sądem w Polsce. Atak na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego jest atakiem na wszystkich sędziów. Odbieramy go jako działanie podważające autorytet władzy sądowniczej, a pośrednio także zasadę trójpodziału władzy.

Wyrażamy pełną solidarność z Panią Prezes Małgorzatą Gersdorf, dumę ze sposobu w jaki sprawuje swoje obowiązki i wdzięczność za bezkompromisową obronę fundamentów państwa prawa, w tym niezależności sądów.

Jej postawa zyskała uznanie środowiska prawniczego w kraju i za granicą, a także szacunek znacznej części społeczeństwa.