Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach potępia uczestników afery hejterskiej i udziela wsparcia ofiarom hejtu, w tym Krystianowi Markiewiczowi

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach podjęło uchwałę w której potępiło uczestników zorganizowanych grup hejterskich, w których udział brali sędziowie i prezesi sądów, a których działalność ujawniły w ostatnich dniach media, wezwało rzeczników dyscyplinarnych do wyjaśnienia sprawy oraz udzieliło wsparcia ofiarom działalności hejterskiej, szczególnie Krystianowi Markiewiczowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Do niedawna Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach był Rafał Stasikowski, wobec którego Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął czynności wyjaśniające (źródło: www.nsa.gov.pl).

Całość uchwały dostępna tutaj (jpg).