Uchwały Zebrań Sędziów : Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2019 roku

W związku z informacjami opublikowanymi przez portal Onet i inne media, dotyczącymi bulwersujących działań podejmowanych w stosunku do sędziów krytykujących tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi/ Zebranie Sędziów Sądu-Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi:

- wyraża głębokie zaniepokojenie i oburzenie,

- sprzeciwia się wykorzystywaniu plotek, w szczególności dotyczących życia prywatnego, a także poufnych informacji, w celu dyskredytowania innych osób,

- potępia stosowanie wulgarnego języka i mowy nienawiści w życiu publicznym.

Jako samorząd zawodowy apelujemy o jak najszybsze i bezstronne wyjaśnienie sprawy.