Kto zajmie się skargą na działalność rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba ?

Pismem z 6 czerwca 2019 r., działając w imieniu zarządu, prezes  SSP „Iustitia” Krystian Markiewicz zawiadomił Ministra Sprawiedliwości oraz Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie o możliwości popełnienia przez Piotra Schaba – działającego jako Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych - deliktu dyscyplinarnego polegającego na publicznym zniesławieniu i pomówieniu sędzi Doroty Zabłudowskiej poprzez stwierdzenie, że: „ przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed (…) Sądem”, w którym orzeka. Rzecz dotyczyła przyjęcia z rąk Prezydenta Miasta Gdańska, ś.p. Pawła Adamowicza, Gdańskiej Nagrody Równości, której finansową część sędzia Dorota Zabłudowska przekazała na cel społeczny, o czym publicznie informowała w momencie otrzymania nagrody.

https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3115-iustitia-zwraca-sie-o-wszczecie-postepowania-wobec-rzecznika-dyscyplinarnego-piotra-schaba

Pismem DNA VII.054.595.2019 z 2 lipca 2019 r., działając w imieniu Ministra Sprawiedliwości,  Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Paweł Zwolak poinformował, że brak jest podstaw do podjęcia wnioskowanych czynności  przez Ministra, z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującym prawem właściwy do tego jest Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Z kolei pismem Kd 1511-20/19 z 3 lipca 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, działając na podstawie art. 41b § 3a u.s.p.  przekazał zawiadomienie do rozpatrzenia aktualnie funkcjonującej Krajowej Radzie Sądownictwa.

Stowarzyszenie oczekuje obecnie na podjęcie stosownych czynności przez organ, do którego przekazano zawiadomienie o  możliwości popełnienia przez Piotra Schaba – działającego jako Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych - deliktu dyscyplinarnego polegającego na publicznym zniesławieniu i pomówieniu sędzi.

Oczekujemy tego tym bardziej, że umieszczony na stronie internetowej komunikat  Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Piotra Schaba stał się dosłownie kilka chwil późnej podstawą do umieszczenia  w portalu wpolityce.pl  przez Pana red. Wojciecha Biedronia publikacji ponownie zniesławiającej sędzię Dorotę Zabłudowską.

http://rzecznik.gov.pl/2019/06/odpowiedzi-rzecznika-dyscyplinarnego-sedziego-piotra-schaba-na-pisma-rzecznika-praw-obywatelskich-adama-bodnara-w-sprawach-sedzi-doroty-zabludowskiej-i-sedzi-marioli-glowackiej/

https://wpolityce.pl/polityka/449899-mocna-odpowiedz-rzecznika-dyscyplinarnego-sedziow-do-bodnara