"Władze RP zorganizowały polowanie na czarownice, działając zakulisowo w celu zastraszania i szkalowania sędziów i prokuratorów, którzy odważnie protestowali przeciwko politycznemu zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości."


Polska: Polowanie na czarownice wśród sędziów zagraża niezależności sądownictwa

Sędziowie działający na rzecz obrony niezależności polskiego sądownictwa przed naciskami ze strony rządu są szykanowani w internecie i miejscu pracy – stwierdza najnowszy raport Amnesty International Polska: "Wolne sądy, wolni ludzie". 4 lipca organizacja przekaże raport do Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Władze RP zorganizowały polowanie na czarownice, działając zakulisowo w celu zastraszania i szkalowania sędziów i prokuratorów, którzy odważnie protestowali przeciwko politycznemu zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości. Należy natychmiast zaprzestać stosowania tego rodzaju szykan"

– uważa Barbora Černušáková, badaczka Amnesty International i autorka raportu.

W raporcie Amnesty International udokumentowano, jak od końca 2015 roku władze RP przyjmowały i wdrażały rozwiązania prawne i polityczne ograniczające niezależność sądownictwa – to m.in. upolitycznienie powoływania sędziów, powierzenie ministrowi sprawiedliwości wyłączności w powoływaniu i odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów, oraz zmuszanie sędziów Sądu Najwyższego do przejścia w stan spoczynku. Ponadto rząd uczynił z postępowań dyscyplinarnych oręż, który wykorzystuje wobec sędziów występujących przeciw „reformom”, sprowadzając na nich zagrożenie usunięcia z urzędu.

"Gdy stajemy przed sądem chcemy, aby nasza sprawa rozpatrzona została w sposób rzetelny i bezstronny. Wszystko jedno czy dotyczy ona wypadku drogowego, spraw rodzinnych, wykroczenia lub przestępstwa – nasze prawo do sprawiedliwego procesu gwarantuje tylko niezależny sąd i niezawisły sędzia. A zapewnienie niezawisłości sędziów jest podstawowym obowiązkiem państwa wobec swoich obywateli"

– powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.

"Sędziowie powinni móc stać na straży prawa bez podlegania naciskom politycznym. Rząd polski musi natychmiast umorzyć wszystkie toczące się postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów, które prowadzone są w związku z wydawaniem orzeczeń i uczestnictwem w pokojowych protestach. Władze powinny również zaprzestać stosowania środków dyscyplinarnych w celu sprawowania kontroli nad sądownictwem"

– powiedziała Barbora Černušáková.

https://amnesty.org.pl/polska-polowanie-na-czarownice-wsrod-sedziow-zagraza-niezaleznosci-sadownictwa/