"Poprawa skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości nie może być prowadzona kosztem niezawisłości sędziowskiej" - wynika z raportu dotyczącego m.in. sądownictwa w Polsce, opublikowanego w piątek przez Dunję Mijatović, komisarz Rady Europy ds. praw czł

Komisarz uważa, że reforma sądownictwa w Polsce wywarła istotny wpływ "na funkcjonowanie i niezależność krajowego systemu wymiaru sprawiedliwości". Jej zdaniem, "reforma, której towarzyszy polaryzująca kampania publiczna, mająca na celu zdyskredytowanie sędziów, doprowadziła do protestów zarówno przedstawicieli zawodów prawniczych, jak i opinii publicznej".

"Członkowie władzy wykonawczej i ustawodawcy mają obowiązek podtrzymywać niezależność sądownictwa i unikać podważania zaufania publicznego do niego" - oceniła komisarz cytowana w komunikacie RE."

Komisarz "uderzyło zwolnienie i wymiana wielu prezesów i wiceprezesów sądów, a także doniesienia o jeszcze większej liczbie zwolnień i degradacji wśród polskich prokuratorów". Jak czytamy w komunikacie, była również zaniepokojona "licznymi przypadkami postępowań dyscyplinarnych, wszczętych przeciwko sędziom i prokuratorom w ostatnich czasach".

"Sędziowie i prokuratorzy mają prawo do wyrażania swoich poglądów w sprawach interesu publicznego" - wskazała Mijatović, wzywając władze do "zapewnienia, że postępowanie dyscyplinarne nie jest instrumentalizowane i że prawo do rzetelnego procesu każdej osoby, która jest mu poddana, jest zagwarantowane".

https://fakty.interia.pl/swiat/news-komisarz-rady-europy-krytycznie-o-niezaleznosci-sadownictwa-,nId,3068022?fbclid=IwAR0SCjGyBGMTaKXfKL_Wb9yi4OnbXWkJT7alQKfRAXP2IZy5_tOGAMJ9sPE