NSA: Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

"Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Kancelarii Sejmu na wyrok sądu I instancji, z którego wynika, że podpisy pod kandydaturami do nowej Krajowej Rady Sądownictwa powinny zostać ujawnione."

"Warto też przypomnieć, że w czwartek (27 czerwca) rzecznik generalny TSUE w swej opinii uznał, że sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych. Ta opinia jest wstępem do wyroku w sprawie. Trybunał zazwyczaj się z nią zgadza, ale nie jest to przesądzone."

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,24943571,nsa-kancelaria-sejmu-powinna-udostepnic-wykaz-nazwisk-sedziow.html

https://for.org.pl/pl/a/6904,komunikat-25/2019-jawnosc-wyborow-do-krs-mamy-prawomocny-wyrok