Polski rząd przegrał sprawę przed TSUE

"Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w poniedziałek wyrok w sprawie skargi, jaką na zmiany w polskim sądownictwie złożyła Komisja Europejska. Bruksela skarżyła nowe zasady przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że polskie władze - obniżając wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego złamały unijne prawo, a konkretniej art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej."

"Wyrok TSUE poznaliśmy - zgodnie z planem - w poniedziałek po godz. 14.30. 

Polsce nie grożą kary finansowe, ponieważ kontrowersyjne przepisy zostały wycofane. Niemniej jednak, Trybunał zdecydował, że Polska powinna pokryć koszty procesu w Luksemburgu.

Unijny trybunał w najbliższych miesiącach rozstrzygnie jeszcze między innymi 5 pytań prejudycjalnych ws. polskiej reformy sądownictwa."

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24930129,wyrok-tsue.html

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=215341&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=11267550&fbclid=IwAR2pHG5yfxyEZ2zexlpCmUTpeijLsrRRUoAOD3-b-FmCUVmML6GNs2fczVI