Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej

W dniu 28 maja 2018 r. w warszawskim biurze Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się debata dotycząca mechanizmów umacniania
praworządności w Unii Europejskiej. Najważniejszym z dyskutowanych mechanizmów był projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Celem tego i innych instrumentów jest zagwarantowanie przestrzegania jednej z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej – zasady praworządności. Równocześnie proponowane rozwiązania mogą budzić niepokój beneficjentów unijnej polityki spójności, szczególnie w Polsce – państwie, które w największym stopniu z tej polityki korzysta. Celem spotkania było nie tylko przedstawienie projektowanych instrumentów, w szczególności wskazanego rozporządzenia, ale również poznanie przez Komisję Europejską opinii polskich ekspertów w tej sprawie.

SSP „Iustitia” reprezentował członek zarządu – sędzia Arkadiusz Tomczak.