Listy sędziów tureckich - opracowanie MEDEL-u

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) od lipca 2016r otrzymywało wiele wiadomości od samych sędziów i prokuratorów, ich kolegów i krewnych na temat tego, co dzieje się w Turcji. Dzięki temu MEDEL dysponuje informacjami z pierwszej ręki o tym, jak przebiegały wydarzenia w Turcji. Wiadomości zebrane w tym dokumencie, bez komentarzy, bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji (poza anonimizacją poczyniona z uwagi na bezpieczeństwo autorów) dają najbardziej wymowny dowód postępującego zamachu na rządy prawa w Turcji. 

Opracowanie dostępne jest tutaj: (listy pdf).