"Dom Sędziego Seniora" - ostatnie dni na decyzję o wsparciu w ramach rozliczeń PIT

Niniejszym zawiadamiamy, iż z dniem 15 marca 2019 r. Fundacja - po chwilowych perturbacjach natury technicznej - ponownie znalazła się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w 2019 r.( pozycja 8650 wykazu, nr KRS 0000538611 , nr NIP 5213686751 ).

Zachęcając Państwa do ofiarności przypominam, iż statutowym zadaniem Fundacji jest niesienie pomocy najsłabszym osobom z naszego środowiska - chorym, niedołężnym, samotnym lub pozbawionym wsparcia najbliższych - poprzez budowę domu sędziego seniora. Realizacja tego celu możliwa będzie m.innymi dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego, ale także dzięki darowiznom środków.

Za wszystkie dotychczasowe wpłaty - w imieniu beneficjentów - dziękujemy.

Zgromadzenie środków na koncie Fundacji pozwoli w przyszłości na podjęcie działań zmierzających do zrealizowania najważniejszego zadania, a mianowicie budowy Domu Sędziego Seniora, w którym godne miejsce znajdą te nasze koleżanki i Ci koledzy, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy.

Przedstawiając niezbędne dane umożliwiające dokonanie odpisu lub darowizny prosimy o przekazanie wszystkim zainteresowanym niniejszej informacji.

 

poniżej dane fundacji potrzebne do wypełnienia pitu

DOM SĘDZIEGO SENIORA

Okaż solidarność, dobrze wykorzystaj swój 1%

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku lub

darowizn na Fundację zapewniająca godne życie najstarszym sędziom

oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

PKO BP SA: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082

Nr KRS 0000538611,

REGON: 360628662

NIP: 5213686751

ulotka (pdf)