Członkowie organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, zaproponowali aby pozbawiono sędziów i kandydatów na sędziów prawa do odwołania do sądu od ich decyzji

"KRS chciała jeszcze większej władzy. Kulisy uchwalania nowej ustawy"

http://wyborcza.pl/10,152484,24704863,krs-chciala-jeszcze-wiekszej-wladzy-kulisy-uchwalania-nowej.html#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.7-L.2.maly

Warto przypomnieć, że członkowie tego organu sami biorą udział w procedurach awansowych np. Maciej Nawacki, Rafał Puchalski.

Rzetelność prowadzenia tych procedur jest kwestionowana przez organy samorządu sędziowskiego oraz sędziów, którzy złożyli odwołania. Pierwsze odwołania zostały uwzględnione. 

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=270-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach