Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji Poznańskiej z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego

Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej w uchwale nr 5 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dnia 24 kwietnia 2019 r. wobec publicznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim dnia 17 kwietnia 2019 r., w których po raz kolejny urzędujący Prezes Rady Ministrów zniesławił polskich sędziów i podważył autorytet polskiego wymiaru sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

Sędziowie Apelacji Poznańskiej przyłączają się do wezwań skierowanych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez wymienione podmioty, zarówno dotyczących zaniechania działań degradujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, jak i wyrażających oczekiwanie wyjaśnień i przeprosin ze strony urzędującego Prezesa Rady Ministrów.