Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

W pełni popieramy stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 23 kwietnia 2019 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Porównanie przeprowadzanych przez obecną władzę ustawodawczą i wykonawczą zmian w wymiarze sprawiedliwości do rozliczenia kolaborantów we Francji po II wojnie światowej, jest nie tylko głęboko nieuprawnione ale wręcz niebezpieczne dla konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce. Kolejne wypowiedzi Premiera, występującego za granicą jako przedstawiciel polskiej władzy wykonawczej, przypisujące polskim sędziom zachowania niegodne nie tylko urzędu sędziego, ale stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości lub przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, szkalują dobre imię Polski i wywołują wrażenie, że jedna z konstytucyjnych władz w naszym kraju sprawowana jest przez ludzi niegodnych miana obywateli. Przypominamy, że godność narodowa – poczucie dumy z przynależności do narodu - jest dobrem osobistym każdego Obywatela. Pan Premier, będący z wykształcenia historykiem, musiał być przy tym w pełni świadomy znaczenia porównań, których użył w swoim wystąpieniu i ich bardzo zniesławiającego znaczenia. Tego rodzaju szokujące i oburzające wypowiedzi muszą budzić sprzeciw, gdyż niszczą nie tylko autorytet wymiaru sprawiedliwości jako jednej z trzech równoprawnych władz, na których opiera się ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim godzą w dobro Ojczyzny i wizerunek Państwa Polskiego.

http://www.osssa-sedziowie.org.pl/index.php/aktualnosci