Komunikat w sprawie Fundacji "Dom Sędziego Seniora"

Niniejszym zawiadamiamy, iż z dniem 15 marca 2019 r. Fundacja - po chwilowych perturbacjach natury technicznej - ponownie znalazła się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w 2019 r.( pozycja 8650 wykazu, nr KRS 0000538611 , nr NIP 5213686751 ).

Zachęcając Państwa do ofiarności przypominam, iż statutowym zadaniem Fundacji jest niesienie pomocy najsłabszym osobom z naszego środowiska - chorym, niedołężnym, samotnym lub pozbawionym wsparcia najbliższych - poprzez budowę domu sędziego seniora. Realizacja tego celu możliwa będzie m.innymi dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego, ale także dzięki darowiznom środków.

Za wszystkie dotychczasowe wpłaty - w imieniu beneficjentów - dziękujemy.