Już jest! Nowy numer Kwartalnika Iustitii. Zapraszamy do lektury!

Ukazał się najnowszy numer Kwartalnika Iustitii. A w nim m.in:

Okladka Nr4 2018 page 001- Najważniesze były spotkania z ludźmi - Krystian Markiewicz

- Instytucja sędziego pokoju w Hiszpanii - María Luisa Villamarín López

- Zakres przedmiotowy stosowania art. 114 § 1 i 2 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych - Katarzyna Dudka

- Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność - Krystian Markiewicz

- Fragment Oratio pro Cluentio Cycerona – pierwowzór idei rządów prawa - Jerzy Zajadło

- Sąd to ludzie, nie budynek - Dorota Zabłudowska

- Sprawy bieżące - Tomasz Klimko

- Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy zawodów prawniczych” (Radom, 11.1.2019 r.) - Tomasz Dąbrowski, Monika Żuchowska-Grzywacz

-  O wyborach do Sądu Najwyższego na Ukrainie - Anna Adamska-Gallant

- List do redakcji - Maja Jabłońska