5 stowarzyszeń sędziowskich popiera słuszne postulaty płacowe innych niż sędziowie pracowników sądów powszechnych i administracyjnych

5 stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych wydało wspólne stanowisko w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów. Poniżej treść stanowiska.

Stanowisko (pdf).

Stanowisko pięciu stowarzyszeń sędziowskich
w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów.

Stowarzyszenia sędziowskie, w związku z zapowiadanymi akcjami protestacyjnymi, popierają słuszne postulaty płacowe innych niż sędziowie pracowników sądów powszechnych i administracyjnych.
Wynagrodzenia pracowników, niezbędnych do poprawnego funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie co do zasady od 2011 roku. Często oscylują wokół minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego przez państwo. Ich niezadowalający poziom jest podstawowym powodem coraz powszechniejszych odejść pracowników sądów z zawodu. Proces ten destabilizuje i tak coraz trudniejszą sytuację stron postępowań, prowadzi do stałego wydłużania czasu trwania procesów ponad społecznie akceptowalną miarę. Zwracamy również uwagę na istotne rozwarstwienie wynagrodzeń, które często nie znajduje uzasadnienia w zakresie wykonywanych przez poszczególnych pracowników czynności.
Apelujemy do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie i warunki pracy wszystkim pracowników sądownictwa oraz stałe i pełne urealnianie wynagrodzeń.
Niedopuszczalne jest wywieranie nacisków i zastraszanie pracowników przez przełożonych w celu ograniczenia ich praw, w tym do akcji protestacyjnych.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”
Stowarzyszenie Sędziów Themis
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych