Wymiar sprawiedliwości - nadal nie widać przyspieszenia - Prezes Iustitii Krystian Markiewicz w wywiadzie dla rp.pl

Rok 2018 był dla dla wymiaru sprawiedliwości bardzo gorący. Wymiana prezesów sądów, powołanie nowej KRS, uaktywnienie się rzeczników dyscyplinarnych, wyłanianie sędziów do konkretnych spraw w drodze losowania - to tylko niektóre wydarzenia ważne dla sądownictwa. Do tego sporo nie najlepszej statystyki. Zanim wejdziemy w 2019 r. warto podsumować 12 miesięcy, które mijają.

Więcej na: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312279906-Wymiar-sprawiedliwosci---nadal-nie-widac-przyspieszenia.html