Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zastępca Lasota szuka ekscesu w Gorzowie Wlkp.

Sędzia Sądu Rejonowego w Nowymi Mieście Lubawskim Michał Lasota, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę w styczniu 2018 r. na funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, a w czerwcu 2018 r. na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Od września 2018 r. wchodzi on w skład Zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów sądowych, któremu przewodniczy Łukasz Piebiak - zastępca Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry

Michał Lasota wezwał Sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Kamila Jarockiego do złożenia pisemnego oświadczenia w związku ze zwróceniem się przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 267 TFUE z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniej zwrócono się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Jarosława Dudzicza (członka organu pełniącego funkcję KRS oraz Zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów sądowych) o nadesłanie uwierzytelnionego odpisu postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Jako pierwszy informację w tej sprawie opublikował portal wpolityce.

Podobne wezwania skierowano do Sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/slynny-eksces-orzeczniczy-oczami-specjalisty-prof-swiecki-z-sn-o-dzialaniach/7e8zz7k

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rzecznik-dyscypliny-nie-daruje-pytan-do-tsue-kolejny-sedzia-na-celowniku/vwn2dnd

https://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/312239990-Sedzia-Ewa-Maciejewska-Moj-pierwszy-eksces-orzeczniczy.html&cid=44&template=restricted

Krytyczne opinie w sprawie ww. działań rzeczników dyscyplinarnych wyrazilły organy samorządu sędziowskiego, a także :

- Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów 

https://www.iustitia.pl/81-uchwaly/2762-uchwala-zespolu-interwencyjnego-forum-wspolpracy-sedziow-z-dnia-21-grudnia-2018-r-w-sprawie-dzialan-rzecznikow-dyscyplinarnych

- Komitet Obrony Sprawiedliwości

w skład którego wchodzą : Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Instytut Prawa i Sprawiedliwości INPRIS, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Archiwum Osiatyńskiego, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”, Stowarzyszenie Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Współpracy Sędziów, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/2726-stanowisko-komitetu-obrony-sprawiedliwosci-w-sprawie-dzialan-rzecznikow-dyscyplinarnych-skierowanych-przeciwko-sedziom-ewie-maciejewskiej-i-igorowi-tulei

Komunikaty

Media