Pismo Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 5/12/2018 do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komitet Obrony Sprawiedliwości w swoim piśmie z dnia 5 grudnia 2018 r. wskazuje na nieprzestrzeganie przez organ przepisów prawa, nadużywanie przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasotę przysługujących im uprawnień i instrumentalizację postępowania dyscyplinarnego w celu zastraszania i uciszania konkretnych sędziów. Komitet zwrócił się do Rzecznika o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji z pracy organów Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, jak również wyjaśnienie przyczyn zaistniałych sytuacji i podjęcie działań prawnych przeciwko osobom, które naruszały prawo i dopuściły się przekroczenia uprawnień.

Z pełnym tekstem pisma można zapoznać się tutaj.