FOR : Zawieszenie stosowania przepisów krajowych i skierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Sąd Najwyższy są zgodne z prawem

 • Sąd Najwyższy skierował 5 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących ostatnich zmian w ustawach regulujących ustrój sądownictwa.
   
 • Pytania uzupełniają postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską, która również ma wątpliwości wobec ustawy o SN.
   
 • Jednocześnie SN zawiesił stosowanie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym wobec niektórych sędziów.
   
 • Zachowanie sądu jest zgodne z prawem unijnym i ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.
   
 • Działania władzy wykonawczej, która nie zastosuje się do decyzji SN oznaczać będą podważanie nie tylko prawa krajowego, ale również porządku prawnego Unii Europejskiej.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

https://for.org.pl/pl/a/6157,komunikat-21/2018-zawieszenie-stosowania-przepisow-krajowych-i-skierowanie-pytan-do-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-przez-sad-najwyzszy-sa-zgodne-z-prawem