Przebieg posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, podczas którego kserowano listę osób odwiedzających Parlament Europejski, czyli jak obecnie ocenia się kandydatów na stanowiska sędziów AD 2018