Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Medel deklaruje solidarność z sędziami Sądu Najwyższego

Medel statement on Poland 04072018Od ponad dwóch lat MEDEL obserwuje proces stopniowego upadku rządów prawa w

Polsce. W tym okresie MEDEL wielokrotnie wzywała polskie władze do zawrócenia z tej drogi i przywrócenia zasady podziału władz i zapewnienia niezależności sądownictwa.

Rząd Polski i Prezydent Polski wydają się ignorować apele międzynarodowej wspólnoty sądowej i nadal wdrażają "reformy" sądownictwa, które w istocie mają na celu jedynie podporządkowanie władzy sądowniczej władzy wykonawczej.

MEDEL wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że pomimo licznych ostrzeżeń, polski rząd przystępuje do obniżenia wieku obowiązkowego przejścia w stan spoczynku, która to zmiana wchodzi w życie w tym tygodniu.

MEDEL w pełni popiera zamiar Komisji Europejskiej postawienia polskiego rządu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w odniesieniu do ustawodawstwa, ponieważ "środki te podważają zasadę niezawisłości sędziowskiej, w tym nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z artykułem 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej."

MEDEL pragnie wyrazić swoją solidarność z sędziami polskiego Sądu Najwyższego i podziela ich pogląd, że prof. Małgorzata Gersdorf należy uznawać za prawowitego Pierwszego Prezesa polskiego Sądu Najwyższego aż do końca jej, co nastąpi w kwietniu 2020 r. MEDEL również uznaje wszystkich przymusowo przeniesionych w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego za czynnych sędziów Sądu Najwyższego, aż do upływu ich kadencji.

pdf - stanowisko MEDEL

http://medelnet.eu/index.php/news/europe/457-solidarity-with-the-judges-of-the-polish-supreme-court

 

Komunikaty

Media