Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości 25.02.2008r.

Ciąg dalszy rozmów o wynagrodzeniach i statusie sędziego 

W dniu 25 lutego 2008 r. odbyło  się w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie zespołu problemowego (powołanego przez ministra prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego) zajmującego się projektowanymi zmianami w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Ze strony Iustitii, w spotkaniu wzięli udział: SSN Katarzyna Gonera, SSO Waldemar Żurek oraz  SSR Rafał Cebula .

 

Głównym tematem spotkania było omówienie zmian dotyczących ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (model kariery sędziego, dostęp do zawodu sędziowskiego, model aplikacji, zagadnienie komisji konkursowej oraz procedura konkursowa). Iustitia ma przedstawić swoje stanowisko w kwestii zasad, kryteriów, sposobów i celów ewaluacji sędziów - czyli stałej okresowej oceny ich pracy - nie dla potrzeb awansu pionowego, tylko ustalenia obciążenia pracą, etatyzacji poszczególnych sądów, alokacji etatów sędziowskich, ewentualnie wynagrodzenia.

 

Wynagrodzenie sędziów jako kolejny temat, zostało omówione pod koniec spotkania. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło swoje stanowisko w sprawie możliwości przyjęcia rynkowego mechanizmu ustalania i waloryzacji wynagrodzeń sędziów, stwierdzając, że jest on nierealny oraz że Ministerstwo Finansów i Rada Ministrów nie zgodzą się na konstrukcję wynagradzania sędziów w odniesieniu do średniej krajowej, bo wtedy wszystkie inne grupy zawodowe tzw. budżetówki zażądają tego samego. Według przedstawicieli Ministerstwa należy rozważyć inny mechanizm parametryczny - kwota bazowa w określonej wysokości (znanej z góry przy konstrukcji budżetu) waloryzowana ewentualnie co roku o znane wskaźniki ekonomiczne, na przykład zakładany na przyszły rok wzrost PKB (produktu krajowego brutto).

 

Uczestnicy spotkania zostali również zapewnieni przez przedstawicieli Ministerstwa, że jeżeli nie będzie awansu poziomego dla sędziów, to nie będzie go także dla prokuratorów. Zagadnienie awansu poziomego nie było jednak odrębnym tematem spotkania. 

 

 

 

 

Opracował:

Waldemar Żurek

rzecznik prasowy IUSTITII

 

Komunikaty

Media