Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacja o zasadach funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA po ustąpieniu Prezesa Stowarzyszenia

W związku z ustąpieniem z dniem 14 czerwca 2008 r. ze stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA sędzi Marii Teresy Romer informujemy, że zgodnie § 17 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia działa nadal w składzie 9 osób. Obowiązki prezesa czasowo pełnił będzie zgodnie z § 27 pkt 1 Statutu i Regulaminem Zarządu Wiceprezes ds. Organizacyjnych.

Zgodnie z § 17 pkt 5 Statutu Zarząd ma obowiązek w ciągu dwóch miesięcy od daty ustąpienia Prezesa, tj. do dnia 14 sierpnia 2008 r., podjąć uchwałę zwołującą XII Wyborcze Zebranie Delegatów. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegną odpowiedniemu skróceniu.

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Maciej Strączyński

 

Komunikaty

Media