Dni bez wokandy i bieżące informacje

Witamy po przerwie, po części wakacyjnej.

Na początek najważniejsza, pilna informacja. XII Wyborcze Zebranie Delegatów, zwołane na 25 i 26 października 2008 r., nie odbędzie się w Poznaniu!

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Poznaniu-Kiekrzu niespodziewanie zerwało z nami dokonane już uzgodnienia, oświadczając, że dowództwo wojsk lotniczych zażądało na ten termin ośrodka do własnej dyspozycji. W trybie nagłym musieliśmy szukać nowego miejsca, jako że nie ma możliwości zmiany terminu zebrania - wszak kalendarz wyborczy już biegnie.

Najprawdopodobniej zebranie odbędzie się więc w Gdańsku-Sobieszewie, jako że z kilku ofert, które udało się nam wynaleźć, ta jedna się ostała. Termin pozostaje bez zmian. W stosunkowo krótkim czasie spodziewać się powinniście kolejnego komunikatu, zawierającego dalsze informacje w tym względzie. Będą one dotyczyły również sposobu dojazdu i ewentualności noclegu z piątku na sobotę.

Przedstawiciele ustępującego Zarządu przyjadą tam niemal prosto z II Kongresu Sędziów Polskich, na który otrzymali zaproszenia.

Przypominamy wszystkim Oddziałom o potrzebie sprawdzenia i potwierdzenia stanu liczebnego przed wyborem delegatów i o tym, że zebrania wyborcze muszą się odbyć do 11 października 2008 r. Stan liczebny oddziału z 11 października decyduje o liczbie delegatów. Zarządy oddziałów muszą przekazać do biura Stowarzyszenia kopie protokołów zebrań, na których wybrano delegatów, a niżej podpisanemu - listy delegatów głównych i rezerwowych.

 

 

Konferencja „Sąd przyjazny obywatelowi” odbędzie się zgodnie z planem w Warszawie 7 października 2008 r.

Oto program konferencji:

 

„SĄD PRZYJAZNY OBYWATELOWI”

7 października 2008 r., Sąd Najwyższy, Sala A, III piętro, godz. 10.30 – 16.00

10.30                         Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lech Gardocki

10.45-12.30 SESJA I – BARIERY W DOSTĘPIE DO SĄDU

                                Prof. dr hab. Ewa Łętowska (TK) – Nadmierny formalizm procedury

                                Łukasz Bojarski (HFPCz) – Brak dostępu do pomocy prawnej

                                Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska (ETPCz w Strasburgu) – Przewlekłość postępowania

                                Dr Adam Bodnar (HFPCz) – Najczęstsze skargi obywateli na działalność sądów

Dyskusja

12.30-13.00           Przerwa

13.00-16.00              SESJA II – SĄD PRZYJAZNY OBYWATELOWI

                                Prof. dr hab. Edward Nęcka  (PAN, SWPS) – Co sędzia powinien wiedzieć z zakresu psychologii

                                Monika Klonowska (psycholog, trener) – Szkolenie sędziów i pracowników sądów w celu profesjonalnej obsługi interesantów

                                Waldemar Żurek (sędzia, SSP IUSTITIA) - Sądy a media

                                Ryszarda Stasiak (sędzia, SSP IUSTITIA) - Zarządzanie i organizacja pracy sądu, sędziego, sekretariatu sądu

                                Rafał Cebula (sędzia, SSP IUSTITIA) - Doświadczenia hiszpańskie 

            Dyskusja

16.00  Zakończenie konferencji

 

 

Zarząd Stowarzyszenia otrzymał do zaopiniowania projekt tzw. "ustawy o 1039,50 zł podwyżki". Przewiduje ona, że wynagrodzenie każdego sędziego zostanie w 2009 r. podwyższone o 1039,50 zł w ten sposób, że najpierw zostanie obliczone wynagrodzenie zasadnicze na ogólnych zasadach, a potem zostanie ono zwiększone każdemu sędziemu o tę samą kwotę, 1039,50 zł. Będzie ona wchodziła w skład wynagrodzenia zasadniczego, a więc będzie się od niej liczyć dodatek za wysługę lat. Nie będzie ona natomiast przemnażana przez stawki awansowe. Da to kwotową podwyżkę wynagrodzenia wynoszącą od 21 % (SSR w stawce podstawowej) do 12 % (SSA w II stawce awansowej).

W naszej opinii uznaliśmy to za krok we właściwym kierunku, ale niewystarczający i prowizoryczny. Podkreśliliśmy, że podwyżka musi być niezwłocznie przyznana odrębną zmianą u.s.p. W projekcie jest to bowiem tylko poprawka rządu do ustawy o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, do której mamy stosunek krytyczny. Podkreśliliśmy, że uzależnianie podwyżki od tego, czy ustawa o KSSiP będzie przyjęta, jest niedopuszczalne. Natomiast wskazaliśmy, że oprócz kwestii wynagrodzeń sędziów trzeba niezwłocznie uregulować sprawę powołania na sędziów obecnych asesorów, gdyż w przeciwnym razie stracą oni w maju 2009 r. wotum sędziowskie i utracimy znaczną część kadry, być może bezpowrotnie. Taki był więc nasz końcowy wniosek opinii.

Ponieważ Minister Sprawiedliwości w ostatnich wypowiedziach wskazał, że w nowych przepisach - planowanych do wprowadzenia od roku 2010 - podstawa wynagrodzeń może być albo najniższe, albo średnie wynagrodzenie w kraju, podkreśliliśmy, że docelowo tylko to drugie rozwiązanie jest dla nas do przyjęcia.

W dniu 17.09.2008r. przedstawiciele Iustitii uczestniczyć będą w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęconej kolejnej ustawie zmierzającej do zniesienia awansu poziomego sędziów. Zanim bowiem rozpoznano weto Prezydenta RP, posłowie rządzącej partii złożyli drugi projekt ustawy znoszącej awans poziomy, mamy więc w toku prac sejmowych dwie odrębne ustawy, których cel jest ten sam - odebranie sędziom awansu poziomego. Jest to, jak widać, dla władzy wykonawczej i ustawodawczej sprawa niesłychanie ważna. My też ją tak potraktujemy. Mamy nadzieję, że zostanie nam też przedstawiona odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat Komisji w naszej sprawie.

 

Przypominamy, że aktualny pozostaje protest w postaci „Dni bez wokandy - 24 i 25 września br. Apelujemy o przekazywanie informacji o jego przebiegu, to znaczy o ilości wokand odbywających się w poszczególnych sądach! Jest to informacja niesłychanie dla nas ważna. Oczekujemy, że informacje te przekażą wszystkie Oddziały. Wyrażamy nadzieję, że przekazywać nam je będą Iustitianie z poszczególnych sądów. Chcemy, żeby wszyscy pamiętali: gdy Ty myślisz, że informację przekaże Twój kolega, on myśli, że przekażesz ją Ty. W efekcie nikt jej nie przyśle. Nie możemy do takich sytuacji dopuścić! I pamiętajmy: to nie są dla nas dodatkowe dni wolne od pracy. W te dni jesteśmy wszyscy w sądach i pracujemy - pokazujemy światu, jak wiele pracy ma polski sędzia poza salą rozpraw.

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych SSP IUSTITIA

Maciej Strączyński

p.o. prezesa