Sędzia Katarzyna Gonera Członkiem Krajowej Rady Sądownictwa!

     W dniu 22 lutego 2010 r. odbyły się wybory dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na najbliższą kadencję (lata 2010 - 2014), których wybiera Sąd Najwyższy ze swego grona.

 

     Miło nam ogłosić, że członkiem Krajowej Rady Sądownictwa wybrana została sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera.

     Sędzia Katarzyna Gonera, członek "Iustitii" od 1991 r., nieprzerwanie przez 17 lat (1992 - 2009) była członkiem Zarządu Stowarzyszenia, w tym w latach 1996 - 2004 i 2008 - 2009 jego wiceprezesem. Jej ogromnych zasług dla "Iustitii" wyliczyć nie sposób.

     Nowo wybranej członkini KRS składamy serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w działalności na rzecz polskiego wymiaru sprawiedliwości!

 

w imieniu Zarządu 

Prezes Stowarzyszenia

Maciej Strączyński