Pożegnanie Prezydenta Rzeczypospolitej

Z głębokim żalem i bólem żegnamy

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ś.P.

LECHA KACZYŃSKIEGO

 

oraz Jego Małżonkę i wszystkie osoby,

które wraz z Nimi udały się w ostatnią podróż.

 

Żegnamy Najwyższego Przedstawiciela Rzeczypospolitej,

który w Jej imieniu tak wielu z nas powołał do służby sędziowskiej.

Spotkań z Nim nikt z nas nigdy nie zapomni.

Wskazywał nam drogę, którą chcemy nadal iść

służąc Polsce i sprawiedliwości.

 

Wszystkim, którzy w tragicznej chwili pod Smoleńskiem

utracili swoich bliskich

składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

 

Sędziowie

członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia"