Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z publikacją projektu z dnia 27-08-2021 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” kategorycznie sprzeciwia się dalszemu zamrożeniu wynagrodzeń pracowników sądów, w tym sędziów. Ograniczanie wydatków na wymiar sprawiedliwości pod hasłem poszukiwania oszczędności jest przejawem obłudy i hipokryzji ze strony władzy politycznej, która równolegle podwyższa wynagrodzenia dla przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej nawet o ok. 60%. Sądownictwo zostało poważnie dotknięte skutkami kryzysu wywołanego ...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie wszczęcia przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza   W dniu 24.08.2021 r. sędzia Adam Synakiewicz, działający jako Sąd Okręgowy w Częstochowie, rozpoznał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierc...

Uchwała Zarządu Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 26 sierpnia 2021 roku

Wobec trwającej od lat sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz stosowania represji wobec Sędziów za przestrzeganie prawa polskiego i europejskiego oraz obronę Konstytucji, przyjęliśmy bez zdziwienia informację podaną przez Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba, że jego zastępca Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie. Pan Sędzia Synakiewicz zachował się jak na sędziego polskiego...

Odpowiedź Zarządu SSP "Iustitia" na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26.08.2021 r. "Mniej zaległości w sądach, więcej spraw załatwionych"

Zarząd SSP "Iustitia" wskazuje, że spośród kilkuset wskaźników opisujących stan sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało kilka parametrów o niewielkim znaczeniu, które przedstawiają się w miarę pozytywnie i to głównie dlatego, że w przyjętym jako punkt odniesienia pierwszym półroczu 2020 r. sądy nie działały ze względu na stan epidemii. To tak, jakby chwalić się sprawnym kierunkowskazem i działającą wycieraczką w samochodzie z zatartym silnikiem i...

APEL IAWJ w sprawie sytuacji w Afganistanie

 W związku z tragiczną sytuacją w Afganistanie IAWJ wystosowało apel o pomoc. Jak można pomóc?   1 - Wsparcie finansowe IAWJ zdecydowało się zorganizować kampanię finansową mającą na celu wsparcie wysiłków stowarzyszenia. Zebrane fundusze zostaną wykorzystane, aby zapewnić bezpośrednią pomoc afgańskim członkom  IAWJ w beznadziejnej potrzebie i IAWJ będzie pracować nad bezpiecznymi i sprawiedliwymi sposobami wykorzystania funduszy. Zebrane fundusze zostaną również...

Komunikaty

Media