Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim - raport Grupy Granica

W dniu 1.12.2021r. Grupa Granica opublikowała raoprt "Kryzys humanitarny napograniczu polsko-białoruskim". Jak podkreślają autorzy "To nie jest kryzys migracyjny. To kryzys humanitarny.". Zdaniem autorów sytuacji na polsko - białoruskiej granicy nie wywołała wojna, kataklizm ani gwałtowna zmiana władzy w regionie. Ludzie zostali przez białoruski reżim sprowadzeni na pogranicze po to, by spowodować zamęt oraz doprowadzić do polaryzacji i konfliktów w polskim s...

Informacja w sprawie II SA/Wa 1594/21

9.11.2021 r. o godz. 9:00 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA/Wa 1594/21, spr. s. A. Wieczorek) ogłosił wyrok w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej o działaniach przedsiębranych przez Rzeczników Dyscyplinarnych i prokuratorów wobec sędziów pełniących służbę w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd administracyjny uchylił odmowną decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Adm-0112-12/21) z dnia 1.03.2021 r. stwierdzając, że w sprawie dosz...

Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów.

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński obecnie zapowiada zmiany w ustroju sądownictwa tzw. spłaszczenie  powiązane z likwidacją wszystkich sądów powszechnych, z przenosinami  sędziów do nowo tworzonych sądów  i "okrojeniem" Sądu Najwyższego z liczby sędziów oraz zadań. Ten temat rozważany był w ramach Debaty Helsińskiej. Debaty Helsińskie są cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, podczas których ek...

Oświadczenie Medel dotyczące decyzji TK z 7.10.2021r

OŚWIADCZENIE MEDEL DOTYCZĄCE DECYZJI TK Z 7.10.2021r Z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r odwrót od praworządności wszedł w Polsce w nowy rozdział. MEDEL od wielu już lat zwraca uwagę na poważną sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W oświadczeniu z 13 lipca 2017 r MEDEL alarmował, że „większość rządząca w praktyce wyeliminowała Trybunał Konstytucyjny z polskiego porządku prawnego. Obsadzając trybunał rządowymi lojalistam...

Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich w sprawie inicjatyw dotyczących wspierania dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, na salach rozpraw polskich sądów i europejskich trybunałów, na demonstracjach, w trakcie spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz codziennie w mediach społecznościowych, stajemy w obronie uniwersalnych wartości, praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych Polakom w polskiej Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Od kilku lat ostrzegamy, że łamanie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą Konstytucji RP i prawa europejskiego, ...

Komunikaty

Media