Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List prof. Krystiana Markiewicza - Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Odpowiedź Pana Sędziego Piotra Gąciarka na zapytanie sądu irlandzkiego

Warszawa, dnia 12 października 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Równości w Dublinie Urząd Centralny d/s Europejskiego Nakazu Aresztowania Dotyczy: Europejskiego Nakazu Aresztowania w sprawie Artura C. Szanowni Państwo ! W odpowiedzi na pismo z dnia 3 października 2018 roku przesłane pocztą elektroniczna na adres Sądu Okręgowego w Warszawie i adresowane do mnie osobiście, w odpowiedzi na zawarte w tym piśmie pytania uprzejmie informuję co n...

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

"W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału, Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wstępnie – na wniosek Komisji i jeszcze przed przedstawieniem przez Polskę uwag w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych – wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania postanowienia kończącego postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych. Po pierwsze, w odniesieniu do wymogu dotyczącego istnienia fumus boni iuris wiceprezes, nie wypowiadając się co do samego zaist...

Rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów jako świadków - opinia prawna prof. K. Dudki

Sędzia, nie może wziąć w tym postępowaniu udziału w żadnej innej roli procesowej niż wyznaczona przez przepis art. 114 § 2 p.u.s.p., a jedyną formą jego udziału w postępowaniu wyjaśniającym jest złożenie przez niego oświadczenia na piśmie lub ustnie. W szczególności niedopuszczalne jest przesłuchanie sędziego w roli świadka, a tym bardziej obwinionego. Poniżej pełna treść opinii oraz wersja do pobrania (pdf) ...

Komunikaty

Media