Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” skierował zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dotyczące działania grupy przestępczej osób z Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa i innych urzędów państwowych. Iustitia apeluje do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się do prokuratury i dołączanie do zawiadomienia. Kierowana przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ...

Zmarł Maciej Schulz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 23 września 2019 roku zmarł w wieku 55 lat Maciej Schulz; wspaniały człowiek, wieloletni Sędzia, były Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi. Były Wiceprezes SSP "Iustitia" ds. Finansowych; członek zarządu w latach 1992-2004. Pogrzeb Macieja Schulza odbędzie się w najblizszy piątek 27 września 2019 r.Msza odbędzie się o 1...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24.09.2019 r. w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących nowego systemu postępowań dyscyplinarnych

W dniu 24.09.2019 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE  wydał opinię, w której uznał dwa pytania prejudycjalne o nowy system postepowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce za niedopuszczalne (pytanie SSO Ewy Maciejewskiej i SSO Igora Tulei). Z uzasadnienia opinii wynika, że:- nie nastąpiło jeszcze wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom zadającym pytania prejudycjalne i w tych konkretnych sprawach, w których zadano pytania,- to powoduje,...

Uchwała Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski

Na spotkaniu w Nur-Sułtan w Kazachstanie w dniu 15 września 2019 r. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) podjęło następującą rezolucję dotyczącą sytuacji sądownictwa w Polsce: 1. Na wstępie EAJ zauważa, że niezawisłość sądownictwa w Polsce jest atakowana od końca 2015 r. Przyjęte i wdrożone w tym okresie przez polskie władze rozwiązania legislacyjne i polityczne mają za zadanie całkowite uzależnienie sądownictwa od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Polityka t...

Media