Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Małgorzata Manowska ponownie uniemożliwia wykonanie orzeczeń TSUE co do neosędziów

Małgorzata Manowska po raz kolejny utrudnia wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wynika z pisma Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SSN dr hab. Piotra Prusinowskiego od 18 stycznia 2022 r. przetrzymuje ona akta spraw o sygnaturach od II PUO 2/21 do II PUO 9/21 (poprzednio: II PO 4/19, II PO 9/20, II PO 10/20, II PO 11/20, II PO 14/20, II PO 15/20, II PO 16/20, II PO 18/20), w których toczyły się postępowani...

Oświadczenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie aktualnych zmian w izraelskim systemie sądownictwa

Rzym, 22 lutego 2023 roku Oświadczenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie aktualnych zmian w izraelskim systemie sądownictwa. 1. Ostatnie inicjatywy legislacyjne w Izraelu mają na celu poważną ingerencję w pozycję sądownictwa – jednej z równych i niezależnych gałęzi władzy – w stosunku do dwóch pozostałych władz. Rzeczone zmiany są ściśle obserwowane przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), jedną z czterech Grup Regionalnych Międzynarod...

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Honorowej Odznaki Iustitii.

W 2023 roku Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” po raz kolejny organizuje konkurs, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków SSP Iustitia w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. W ramach konkursu przyznawane są Nagrody Honorowe...

Wywiad Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystiana Markiewicza dla Crowd Media

"Weszliśmy niedawno w rok wyborczy, a dyskusji na temat sposobu przywracania praworządności nadal nie ma, poza deklaracjami, że zostanie ona przywrócona. Podstawowe pytanie – w jaki sposób? To powinno być dyskutowane i omawiane w przestrzeni publicznej." Jak podaje prof. Krystian Markiewicz w jego ocenie politycy opozycji prodemokratycznej za bardzo skupiają się na uprawianiu polityki, a nie na sprawach istotnych. Niekiedy trzeba umieć od tych spraw odejść, bo są rzecz...

Oświadczenie Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa [ENCJ]

Oświadczenie Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa [ENCJ]   Rada Wykonawcza ENCJ z zadowoleniem przyjmuje kamienie milowe wyznaczone przez Komisję Europejską, które mają na celu wzmocnienie niezależności sądów na Węgrzech. Rada w szczególności popiera ten kamień milowy, którego celem wzmocnienie uprawnień i kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa [OBT]. Delegacja ENCJ, która niedawno odwiedziła Węgry, stwierdziła słabości strukturalne oraz brak kontroli i r...

Komunikaty

Media