Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta zastępcę rzecznika dyscyplinarnego o powody wzywania sędziów do złożenia wyjaśnień

"W omawianym kontekście należy mieć na uwadze wyrok z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom (skarga nr 20261/12) wydany przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: Trybunał). Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia prawa do sądu oraz wolności słowa sędziego Baki, a więc do naruszenia art. 6 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż sędzia Baka, pełn...

To, jak wyglądał konkurs do Sądu Najwyższego, to farsa

"- Mogę powtórzyć raz jeszcze, że to, jak wyglądał konkurs do Sądu Najwyższego, to jest jakaś farsa. Przecież wszyscy widzieliśmy w jakim pośpiechu procedowała Krajowa Rada Sądownictwa. Teraz co rusz wychodzą kolejne informacje o tych, których wskazała (KRS - red.) do Sądu Najwyższego - zauważył. Dodał, że przesłuchania pokazują, iż Rada nie przeanalizowała dokumentów dotyczących kandydatów.Pytany, czy nie ma w sobie refleksji, że być może przesadził w swo...

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów protestuje przeciwko szykanowaniu sędziego Waldemara Żurka

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 7/2018 z dnia 04 września 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykan...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wypowiedzi posła Stanisława Piotrowicza-członka KRS

Krajowa Rada Sądownictwa W związku z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który w dniu 27 sierpnia 2018 mówiąc o rzekomych przywilejach Sędziów Sądu Najwyższego stwierdził: „żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”, oczekujemy od Państwa reakcji w tej sprawie: wezwania Pana posła do złożenia wyjaśnień, upomnienia go i zobowiązania do publicznego przeproszenia.  Nazwanie publicznie sędziów najważn...

Prezydent złamie prawo podpisując w tym tygodniu nominacje nowych, politycznych sędziów Sądu Najwyższego

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r. Prezydent złamie prawo podpisując w tym tygodniu nominacje nowych, politycznych sędziów Sądu Najwyższego Sędziowie skupieni w największym w Polsce Stowarzyszeniu Sędziów Iustitia przedstawiają opinię prawną uznanego autorytetu naukowego z zakresu prawa administracyjnego  prof. zw. dr hab. Jana Zimmermanna (Uniwersytet Jagielloński), która jest  jednoznaczna - Prezydent musi dać możliwość odwołania się wszystkim kandyd...

Komunikaty

Media