Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

"Państwo polskie nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia ochrony związków jednopłciowych" - ETPCz w wyroku w sprawie Przybyszewska i inni

12 grudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł w sprawie pięciu polskich par jednopłciowych, które w 2017 roku złożyły w ETPC skargę przeciwko Polsce.  

W dzisiejszym wyroku Izby1 w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce (skarga nr 11454/17 i 9 innych) Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, sześcioma głosami do jednego, że nastąpiło: naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła rzekomego braku jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony dostępnej dla par tej samej płci w Polsce. Trybunał uznał, że państwo polskie nie wywiązało się ze swojego obowiązku zapewnienia skarżącym konkretnych ram prawnych przewidujących uznanie i ochronę ich związków jednopłciowych. Uchybienie to spowodowało niezdolność skarżących do uregulowania podstawowych aspektów ich życia i stanowiło naruszenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Streszczenie prawne tej sprawy będzie dostępne w sądowej bazie danych HUDOC.

Tłumaczenie na j polski komunikatu ETPCz wydanego w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce (skarga nr 11454/17 i 9 innych) - PDF.  

Komunikaty

Media