Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Apel Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” do premiera Mateusza Morawieckiego

Apel 

Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

W związku z opublikowaniem przez Oko.press oraz Onet.pl kolejnych informacji o „aferze hejterskiej” w Ministerstwie Sprawiedliwości zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie działań, które pozwolą ustalić, czy minister Zbigniew Ziobro dopełnił ciążących na nim obowiązków nadzorczych. W tym celu Pan Premier może skorzystać z instytucji kontroli, określonej w ustawie z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. 

Z doniesień ww. mediów wynika, że zastępca Zbigniewa Ziobry, wiceminister Łukasz Piebiak, mógł udostępniać osobom trzecim dane z akt osobowych sędziów. To drastyczne naruszenie bezpieczeństwa tych osób i przekroczenie uprawnień. Z ujawnionych w ostatnich dniach informacji wynika także, że powołani przez Zbigniewa Ziobrę na zastępców rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik i Michał Lasota byli  członkami nieformalnej grupy Kasta/Antykasta, w której informowano, jakie czynności służbowe będą przez nich podejmowane. Pomijając wulgarny charakter niektórych wpisów,  stanowiłoby to również naruszenie przepisów o tajemnicy służbowej. Pomimo bulwersujących informacji medialnych osoby te nadal zajmują powierzone im przez Zbigniewa Ziobrę funkcje. Członkami grupy byli też przedstawieni obecnie jako kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa  Dariusz Drajewicz, Rafał Puchalski, Maciej Nawacki. Jak wynika z wypowiedzi członka tej grupy, Rafał Puchalski miał uczestniczyć w redagowaniu anonimu, atakującego prezesa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Dziś jest on kandydatem do KRS na kolejną kadencję i osobą wskazaną przez ten organ do nominacji na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Śledztwo w sprawie tzw. afery hejterskiej trwa już ponad dwa lata, pomimo stwierdzenia przez sąd, że jest prowadzone w sposób przewlekły. Jest to skutek podporządkowania prokuratury Zbigniewowi Ziobrze, który nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy. Jeśli jest tak, jak informują media, że członkiem nieformalnej grupy Kasta/Antykasta był również obecny Porkurator Okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski, to pokazuje jak bardzo ta instytucja może nie być zainteresowana wyjaśnieniem sprawy.

Nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że afera hejterska zostanie wyjaśniona przez samego Ministra Zbigniewa Ziobrę lub podległą mu prokuraturę. Ogrom nieprawidłowości, do jakich doszło przy powołaniu w sposób polityczny KRS, jest bulwersujący. Brak działań Pana Premiera w tej sprawie, będzie zaniechaniem ustawowego obowiązku stania na straży prawa w podległych Panu resortach. 

Komunikaty

Media