Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Marsz Tysiąca Tóg dwa lata później

Marsz Tysiąca Tóg dwa lata później.

Integralność, suwerenność, praworządność, a rola sądów

w post-covidowej rzeczywistości

 

30 marca 2022

19:00 – 19:10, CET SŁOWO WSTĘPNE

sędzia dr hab. Katarzyna Gajda – Roszczynialska (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia ”, ICBWS ,

Uniwersytet Śląski w Katowicach)

19:10 – 19:40, CET OTWARCIE I OŚWIADCZENIA

sędzia dr hab. Krystian Markiewicz, pro f . UŚ (Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, ICBWS )

sędzia José Igreja Matos (Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów - IAJ)

sędzia Duro Sessa (Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów - EAJ)

sędzia Filipe Marques (Prezes Stowarzyszenia Sędziowie Europejscy na rzecz Demokracji i Wolności –

MEDEL)

sędzia Eva Wendler (Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych - AEAJ)

sędzia Tamara Trotman (Prezes Fundacji Judges for Judges )

19:40 – 20:20, CET

PANEL 1 – W CIENIU PANDEMII COVID-19: PRAWORZĄDNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ SĄDOWNICTWA

dr hab. Maciej Taborowski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

sędzia prof. dr. Kees Sterk (Universytet w Maastricht)

sędzia dr Grzegorz Borkowski (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „ Iustitia” , ICBWS )

sędzia Dorota Zabłudowska (Stowarzyszenie Sędziów Polskich “ Iustitia” )

20:20 – 20:50, CET PANEL 2 – ROLA WŁADZ Y SĄDOWNICZEJ W UKRAINIE - QUO VADIS?

prof . dr Iryna Izarova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki )

sędzia dr Olesya Radyshevska (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki , Administracyjny Sąd Kasacyjny przy Sądzie Najwyższym )

sędzia w st . sp. Joseph P. Nadeau (Sąd Najwyższy stanu New Hampshire, USA)

20:50 –21:00, CET  SESJA Q&A & DYSKUSJA

Program

Komunikaty

Media