Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędziowie warszawscy sprzeciwiają się represjom wobec sędziego Piotra Gąciarka

Uchwała zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "iustitia" z 13 IX 2021 r.

Wobec informacji o tym, że prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab odsunął natychmiastowo od orzekania sędziego Piotra Gąciarka – oświadczamy, że działanie to jest rażącym przykładem represji wobec sędziego odważnie walczącego o niezależność polskiego sądownictwa.

Jedynym powodem wydania takiej decyzji był sprzeciw sędziego Piotra Gąciarka wobec orzekania wspólnie z osobą awansowaną przez upolitycznioną neo-Krajową Radę Sądownictwa w procedurze zakwestionowanej przez unijne Trybunały i Sąd Najwyższy; sprzeciw wyrażony, aby zapewnić stronom prawo do rozpoznania sprawy przez należycie obsadzony sąd.

Prezes Piotr Schab po raz kolejny pokazuje swym zachowaniem, że jest gotów realizować zamierzenia obecnie rządzących i wyciągać personalne konsekwencje wobec sędziów mających odwagę, by sprzeciwiać się bezprawiu.

Jako sędziowie – obywatele Polski przestrzegamy po raz kolejny, że podobne działania stawiają nasz Kraj poza wspólnotą demokratycznych państw prawnych ze wszystkimi tego skutkami w postaci braku możliwości korzystania ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej i nieuznawania polskich orzeczeń w przestrzeni cywilizowanych porządków prawnych.

Sędziemu Piotrowi Gąciarkowi przekazujemy wyrazy szacunku, solidarności i gotowości do wszelkiej przyjacielskiej pomocy.

Fot. Piotr Wójcik, wystawa "Sprawiedliwość".

Komunikaty

Media