Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie haniebnego ataku "Gazety Polskiej" mającego na celu zdyskredytowanie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Marka Safjana

Zarząd SSP „Iustitia” wyraża stanowczy sprzeciw wobec haniebnego ataku "Gazety Polskiej", mającego na celu zdyskredytowanie sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE prof. Marka Safjana. Atak przeprowadzony przez gazetę, współfinansowaną ze środków publicznych, przypomina praktyki stalinowskiej propagandy. Działanie "Gazety Polskiej" jest tym bardziej oburzające, że atak na rodzinę prof. Safjana i Jego pochodzenie, stanowi w istocie prymitywną próbę zdyskredytowania orzeczeń TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Warto podkreślić, że prof. Marek Safjan nie orzekał w tej sprawie.

Wyrażamy solidarność i wsparcie dla wybitnego sędziego polskiego i europejskiego - prof. Marka Safjana. 

Pragniemy podkreślić, że Pan sędzia całym swym życiem, w tym latami swojej wybitnej służby sędziowskiej, w sposób aż nadto dobitny dowiódł swojego patriotyzmu i oddania sprawom Rzeczypospolitej.

Komunikaty

Media