Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

IUSTITIA oraz sędziowie i prokuratorzy z Europy apelują do Komisji Europejskiej

5231 sedziow i prokuratorów z Europy podpisalo list do Komisji Europejskiej, który zostanie bezpośrednio złożony w Brukseli w przyszłym tygodniu.Jest to inicjatywa stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, w celu podjęcia przez Komisję działań zmierzających do utrzymania praworządności we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w szczególności egzekwowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących niezależności sądownictwa. Pod listem, w ciągu dwóch tygodni, podpisali się sędziowie i prokuratorzy z niemal wszystkich krajów UE (m.in. 965 z Holandii, 569 z Portugalii, 538 z Austrii, 476 z Włoch, 410 z Francji, 154 z Rumunii), ale także spoza niej (Turcji, Serbii, Szwajcarii, czy USA). Akcje wsparło MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Judges for Judges  oraz poszczególne krajowe stowarzyszenia sędziów i prokuratorów.

- jesteśmy niezwykle poruszeni tak szerokim odzewem wśród sędziów i prokuratorów z Europy. Walka o praworządność,  w tym niezależne sądy,  to nie tylko sprawa polska, ale całej naszej  europejskiej wspólnoty. My, europejscy sędziowie, nie zgodzimy sie nigdy na to, by standard ochrony obywateli w Polsce był niższy niż w innych krajach UE - komentuje Krystian Markiewicz,  prezes Stowarzyszenia Iustitia- akcja podpisów pod listem do Komisji stanowi kontynuację Marszu 1000 tóg  ze stycznia tego roku, kiedy po raz pierwszy w historii sędziowie z kilkudziesięciu państw europejskich ruszyli ulicami w togach, by pokazać solidarność i determinację w walce o praworządność.

Historia pokazała już wielokrotnie, że pobłażanie  naruszeniom podstawowych praw i wolności przynosi katastrofalne skutki. Dlatego jako sędziowie europejscy wzywamy Komisję Europejską do straży nad traktatami, które do podstawowych praw i wolności się odwołują - mówi Monika Frąckowiak, członkini  stowarzyszenia Iustitia oraz zarządu stowarzyszenia MEDEL.

Komunikaty

Media