Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 25.11.2019 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z 25.11.2019 r.

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w ww. wyroku.

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz wskazanemu organowi do tego czasu.

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z 25.11.2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zwraca się z apelem do Sądu Najwyższego o jak najszybsze rozstrzygnięcie statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa oraz osób powołanych przy udziale tego organu na stanowiska sędziowskie, a także wyjaśnienie skutków prawnych udziału ww. organu w procedurach  nominacyjnych w zakresie orzeczeń wydanych przez te osoby.

W ocenie Zgromadzenia zachodzi obawa, że ww. organ nie spełnia warunków niezależności od władzy politycznej określonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że ww. organ nie jest wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, może to oznaczać chaos prawny, gdyż przy udziale ww. organu powołano nie tylko sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale również ponad 300 sędziów sądów powszechnych, którzy wydali już około 70.000 orzeczeń. Mogą być one wadliwe.

Zgromadzenie wskazuje, że najważniejsze jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa prawnego wynikającego z konstytucyjnego prawa do sądu. Przemawia to za niezwłocznym wyjaśnieniem wskazanych powyżej wątpliwości.

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z 25.11.2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do opublikowania uchwał nr 1 i 2 z 25.11.2019 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z 25.11.2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej krytycznie ocenia wysłanie przez pana Jacka Saramagę prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie do Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo uchwały Zgromadzenia z 1 lipca 2019 r. o odroczeniu opiniowania. Zwraca uwagę, że w tych okolicznościach proces nominacyjny na urząd sędziego obarczony jest wadą skutkującą uzasadnionymi wątpliwościami co do prawidłowej, zgodnej z ustawą obsady sądów i ważności orzeczeń wydanych z udziałem tych sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do opublikowania uchwały nr 4 z 25.11.2019 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Komunikaty

Media