Zastępca rzecznika dyscyplinarnego P. Radzik może mieć dyscyplinarkę za pisanie uzasadnień wyroków po terminie.

"Rzecznik dyscyplinarny z nominacji Zbigniewa Ziobry ściga sędziów za pisanie uzasadnień wyroków po terminie. Ale sam robił to samo, a pozwalała na to jego podwładna - ustalono podczas kontroli."

"Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze powiadomił rzecznika dyscyplinarnego przy poznańskim sądzie apelacyjnym o podejrzeniu popełnienia przewinień służbowych przez Przemysława Radzika – dowiedziała się „Wyborcza”."

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24664172,gorliwy-rzecznik-ziobry-ma-klopoty-pisal-uzasadnienia-po-terminie.html?fbclid=IwAR27of1-EXikKVHdiSGctvHZVv0h5TLi2TtiKbuLyrp-xN6mYHdkBu8RWUg#S.1-K.R-P.1-B.1-L.4.zw:undefined