Proces Wilka - w wyniku odwołania Wilk został uniewinniony !

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wraz z Sądem Najwyższym zorganizowało 15 marca 2019r. w ramach Dnia Edukacji Prawnej symulację rozprawy przeznaczoną dla dzieci.

Dotyczyła ona rozpoznania odwołania Wilka, który w symulowanym procesie 11 grudnia 2018r. został skazany na 10 lat ograniczenia wolności połączone z zakazem opuszczania lasu i zbliżania się do Babci i Czerwonego Kapturka. Zastosowano wobec niego również dozór elektroniczny oraz zobowiązano do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie polegającej na usuwaniu z lasu śmieci, sortowaniu ich i składowaniu w miejscu wyznaczonym przez Gajowego.

link do informacji: http://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/fundacja/wiadomosci/130-proces-wilka

Skazanie Wilka obruszyło Adama Wajraka. Przyrodnik publicznie wskazywał na szereg nieprawidłowości w ustaleniach sądu. Następnie obrońcy Wilka powołali nowe dowody w sprawie.

Po krótkiej naradzie sąd w składzie sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, sędzia Bartłomiej Przymusiński oraz sędzia Włodzimierz Brazewicz uchylił wyrok z grudnia 2018 i uniewinnił Wilka. Następnie wyjaśnił swoją decyzję. Przede wszystkim – nie było żadnych twardych dowodów na to, że Wilk rzeczywiście połknął babcię i Kapturka. Za to w zeznaniach pokrzywdzonych i świadków słychać było uprzedzenia, strach przed wilkami, które miały istotny wpływ na ich ocenę sytuacji. „Krzywdę można wyrządzić nie tylko uderzając kogoś, ale także opowiadając o kimś rzeczy nieprawdziwe” – przestrzegł sąd.

Poniżej zapowiedzi wydarzenia, relacja z symulacji rozprawy odwoławczej oraz na samym końcu przypomnienie przebiegu pierwszej rozprawy. Zapraszamy do oglądania !

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/346185406018190/

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/2283175511939146/

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/2223037391283463/

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/273515223566394/

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/385204108927402/