Rumuński sąd na wniosek tamtejszego stowarzyszenia sędziów skierował pytanie prejudycjalne do TSUE

Sąd okręgowy w Olt (Tribunalul Olt) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby dowiedzieć się, jakie są wymagania dotyczące Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji (CVM) dla państwa rumuńskiego, podtrzymując wniosek złożony przez Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumunii ( FJR). FJR zwrócił się z tą kwestią ze względu na toczącą się rozprawę przed w sądem w Olt, w którym Stowarzyszenie zaprzecza powołaniu przez rządowe nadzwyczajne zarządzenie tymczasowego kierownictwa Inspekcji Sądowej. W załączeniu wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.(w języku angielskim).

wniosek o pytanie prejudycjalne (pdf).